کمان ایکس

برای اشنایی با این ساختمان دفاعی به ادامه ی مطلب مراجعه کنید