نسخه سوم   (Project CLASH   (Goblin King     


نسخه مود شده   clash of clans 


برخی از ویژگی های هک:

  • الماس و سکه و الکسیر و دارک اکسیر بینهایت 
  • امکان چت آنلاین گولبال
  • امکان ساخت منطقه به شکل دلخواه بدون هیچ محدودیتی
  • امکان ساخت تمام سرباز ها و اسپل ها و بالا بردن لول آن ها
  • امکان حذف اسپل ها و سرباز ها
  • امکان اتک زدن سینگل
  • امکان اتک زدن گولبال
  • تاوان هال 11
  • برج بربریان  (Barbarian Tower)